EN SL

KMETIJSTVO IN OHRANJANJE NARAVE: JE SKUPNA POT MOGOČA?

KMETIJSTVO IN OHRANJANJE NARAVE: JE SKUPNA POT MOGOČA?

Predavanje iz cikla MOJE ZELENO MESTO: Ljubljansko barje je eno izmed ključnih območij za ohranjanje biotske pestrosti Slovenije, saj tam živijo številne redke, zavarovane in ogrožene živalske in rastlinske vrste ter je opredeljeno kot Natura 2000 območje. Hkrati pa Ljubljansko barje nudi dobre pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, ki pa ima močan negativen vpliv na prisotnost organizmov, ki tu živijo. S projektom LJUBA, Ljudje za barje (EGP finančni mehanizem) se vzpostavlja sodelovanje med kmetijstvom in zahtevami varstva narave z namenom, da se kmetijstvu povrne vlogo varuha narave. Predava: Primož Glogovčan, z ZRSVN, vodja projekta LJUBA

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.