EN SL

Noč raziskovalcev v Iškem morostu

Noč raziskovalcev v Iškem morostu

Številne vrste ptic, kot so sove, podhujka in kosec, so aktivne ponoči in tako je ta čas tudi najbolj primeren za njihovo raziskovanje. Mnoge med nočno aktivnimi vrstami ptic so močno ogrožene, zato je znanje o njihovi ekologiji še posebno pomembno za uspešno varstvo.

V petek, 30. septembra, se dobimo na Ljubljanskem barju v naravnem rezervatiu Iški morost ob 17.30. Tekom vodenega ogleda bodo raziskovalci Društva za opazovanje in proučevanje ptic predstavili pozno košene vlažne travnike in druga življenjska okolja z visoko naravovarstveno vrednostjo, biotsko pestrost, ki tam živi. Spoznali bomo tudi terenske metode za raziskovanje nočno aktivnih vrst ptic. Vsi obiskovalci bodo lahko tudi sami preizkusili terensko opremo ter razširili svoje znanje in razumevanje ekologije in varstva narave preko komunikacije s profesionalnimi ornitologi. 

Foto: Tomaž Mihelič, vir: DOPPS

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.