EN SL

Pilotni projekt Livada - nov model načrtovanja zelenih površin

Pilotni projekt Livada - nov model načrtovanja zelenih površin

Med 17. in 19. uro bo v Točki. Zate. predstavljen projekt Livada, ki znotraj mednarodnega projekta Green Surge  predstavlja 'urbani učni laboratorij' (Urban Learning Lab – ULL). Uvodoma bo Gorazd Maslo iz Oddelka za varstvo okolja pojasnil, zakaj se je Mestna občina Ljubljana odločila podpreti projekt ter kakšna so pričakovanja. Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta (kot vodilni partner iz Slovenije) bo predstavila cilje projekta ter postopek, kako se je pri preučitvi nevladnih organizacij na področju Mestne občine Ljubljana Zavod BOB identificiralo kot organizacijo, s katero so si želeli sodelovati pri načrtovanju in vzpostavitvi pilotnega projekta Livada. Istočasno pa bodo tudi BOB-ovci oz. že izoblikovana ožja skupina 'Livadovci' pojasnili svoje razloge za priključitev v projekt, pričakovanja, težave in želje.

V letu 2013 je Mestna občina Ljubljana pričela sodelovanje v mednarodnem projektu  Green Surge, ki poteka v okviru 7. Okvirnega programa Green Cities. Ljubljana, poleg Barija, Berlina, Edinburga, in Malmoja, v projektu predstavlja t.i. URBANI UČNI LABORATORIJ. V teh se razvijajo modeli vključujočega načrtovanja in izvedbe urbane zelene infrastrukture. V Ljubljani bo v okviru projekta vzpostavljen pilotni projekt urbane zelene infrastrukture na območju LIVADA. Pri zasnovi ULL je ključno učno zavezništvo, ki bo omogočilo prenos in izmenjavo znanja skozi projektno učenje. Njegova posebnost je dejanska izvedba v prostoru, ki jo bodo finančno podprli partnerji v projektu Green Surge. Cilj skupine, ki vzpostavlja ULL, je da v okviru projekta GREENSURGE, skupaj z relevantnimi deležniki za Mestno občino Ljubljana izdela model inovativnega načrtovanja in uvajanja večnamenske zelene infrastrukture mesta.  

Mestna občina Ljubljana je Zelena prestolnica Evrope 2016 in nosilka naslova Mladim prijazno mesto. Na LIVADI bodo mladi, ob pomoči interdisciplinarnega strokovnega tima, dva pan-evropsko pomembna naslova združevali tudi v praksi. Z razvojem urbane zelene infrastrukture na LIVADI bomo v obdobju do leta 2017 raziskovali in izvedli prakso socialno vključujočega načrtovanja, vzpostavitve in upravljanja javnega zelena mestnega prostora skupaj z mladimi kot ranljivo skupino družbe. Ob tem bomo raziskovali, ali je socialno podjetništvo, kot sestavni del zelene ekonomije, primerno orodje drugačnega upravljanja javnih mestnih zelenih površin. Ter, ali lahko ta oblika upravljanja pomaga uresničevati vlogo mladim prijaznih mest, ki je vključevanje mladih v družbo za njihovo čim prejšnje osamosvajanje. Rezultat projekta Green Surge bo skupnostni urbani prostor LIVADA, ki bo omogočal: načrtovanje, vzpostavitev in uporabo prostora po meri uporabnikov; prostor za aktivno preživljanje prostega časa mladih s komponentami zelene ekonomije; skupni socializacijski prostor načrtovane Mreže mladinskih centrov Ljubljane; razvoj zdravega urbanega življenjskega prostora, lokalno pridelavo kakovostne hrane in vzpodbujanje bio-kulturne raznolikosti urbanega okolja. (Foto: Zavod BOB)

 

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.