EN SL

Primavoda

Odgovorno ravnanje z vodo.

Primavoda

Odgovorno ravnanje z vodo.

Primavoda je spletna stran JP VO-KA, a je istočasno več kot to in prerašča svoj prvotni namen. Nastala je pred leti v želji po širjenju znanja o vodi in to svoje poslanstvo ohranja še danes. Na strani primavoda.si najdete poučne izobraževalne vsebine, ki bodo potešile vašo radovednost in odgovorile na marsikatero vprašanje o vodi. Vsem, ki jih še čakajo preizkusi znanja iz geografije, pa lahko gesla v Vokapediji služijo kot interaktivni pripomoček za utrjevanje ali obnavljanje snovi.

Primavoda nagovarja k odgovornemu ravnanju z vodo

Primavoda ima poleg izobraževalnega tudi ozaveščevalni namen. Voda je naravna dobrina in temeljna človekova pravica. Je sredstvo, ki nas povezuje s preteklostjo in našimi predhodniki, ker se v njej odražajo njihova dejanja. Povezuje nas s prihodnostjo, saj se bodo v njej zrcalile posledice naših ravnanj in odločitev. Zaradi napačnih odločitev in dejanj lahko zmanjka pitne vode, kar nas tuje izkušnje učijo že desetletja. Naravni vir, ki bi nadomestil pitno vodo, pač ne obstaja. Zaradi napačnih odločitev in nespoštovanja naravnih pojavov voda lahko hitro postane uničujoča sila, ki ogroža naša življenja in imetje. 

Da bi to pravico do vode lahko resnično dolgoročno udejanjali, so potrebna prizadevanja vseh deležnikov, ki so vključeni v proces odločanja o vprašanjih, povezanih z vodo, in v proces njene uporabe. Na to, kako ravnamo s prostorom, kjer živimo, imamo vpliv prav vsi. Vsi smo tudi uporabniki vode. Zato je voda naša skupna odgovornost.

"Naravni vir, ki bi nadomestil pitno vodo, ne obstaja."

Kako naj odgovorno ravnam z vodo?

Že majhne spremembe vsakodnevnega vedenja posameznika lahko pripomorejo, da bo naš skupni vsakdan z vodo bolj varen. Primavoda nas želi iz lenobnih opazovalcev spremeniti v aktivne pobudnike sprememb okoljevarstvenih navad. Primavoda ustvarja temelje za premislek o vodi in v naslednjem koraku svetuje, kako z majhnimi koraki lahko prispevate k skupnemu cilju, to je ohranitvi in izboljšanja stanja naših voda. Kako? Kot odločevalci sprejemajmo pravilne odločitve, kot uporabniki vode pa omejimo uporabo kemikalij, npr. pralnih in pomivalnih sredstev, sredstev za osebno nego, zdravil, rastlinskih hranil in rastlinskih zaščitnih sredstev, omejimo nepotrebno potrošnjo – saj je za proizvodnjo vseh dobrin potrebna voda, omejimo naše zahteve po soljenju cest pozimi – saj soljenje cest škoduje flori in favni, objektom in podzemni vodi, uporabljajmo okolju prijazna transportna sredstva in pijmo vodo iz pipe, kjer je vredna zaupanja. Če menite, da ni, imate pravico in tudi dolžnost, da to preverite. Odgovorno ravnanje z vodo torej ni le zadeva odločevalcev in ne zgolj varčevanje, na kar najprej pomislimo, ampak je vsakodnevni način življenja, ki zaobjema vsa naše ravnanja doma, na poti in v službi ali šoli.

Kako se lahko pridružiš?

Naravne danosti v slovenskem prostoru ne bodo zadostovale za ohranitev bogastva voda, s katerim sobivamo v krhkem ravnovesju. Potrebujemo strokovno pravilne dolgoročne odločitve, znanja in izkušnje ter upoštevanje načel etičnosti in zakonodajnih predpisov, ki smo jih napisali sami tudi zato, da pred lastnimi neustreznimi ravnanji zavarujemo sami sebe. V razpravo o teh temah želimo vključiti širšo skupnost, zato vas k pogovoru vabimo tudi na Facebooku. Če imate kakršno koli vprašanje, se bomo potrudili, da nanj najdemo odgovore, obenem pa vas bomo na prijazen način informirali o aktualnih dogajanjih s področja varovanja vodnih virov.

Avtor: dr. Brigita Jamnik, Špela Sodja

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.