EN SL

Prva dela v javnem sadovnjaku

Prva dela v javnem sadovnjaku

Javni sadovnjak, ki ga je Mestna občina Ljubljana uredila na Grbi ob PST, to pomlad postaja učni prostor za spoznavanje nege sadovnjaka. Prvi rez, ki ga bodo opravili 16. marca, je pomemben pri oblikovanju dreves različnih sadnih sort in temelj za dela v sadovnjaku v naslednjih letih.
Javni sadovnjak je zamišljen kot odprt prostor, ki ga bo mogoče spoznavati v vseh letnih časih. V ta namen bodo organizirane redne aktivnosti, ki se bodo zgoščevale glede na rast sadovnjaka, namenjene pa bodo tako strokovnjakom kot tudi ljubiteljskim sadjarjem, in sicer kot učni prostor, kjer bodo zainteresirani spoznavali osnove in nadgradnjo nege sadovnjaka. Hkrati to postaja tudi prostor za osveščanje prebivalcev o pomenu zaključenega življenjskega cikla (pomen opraševalcev, ptic…)

Spomnimo še, da je bil javni sadovnjak posajen novembra lani. Na 0,6 ha mestnega zemljišča je posajenih 96 sadik sadnega drevja. Sadovnjak je sestavljen iz dveh delov: na južnem delu je posajenih 45 dreves jablan, 18 dreves hrušk, 6 dreves sliv in 3 drevesa kutine različnih sort, na severnem delu pa 24 dreves (murva, nešplja, skorš, kaki, asimina, oreh, kostanj in aronija). Od urejenih poti je sadovnjak ločen z vrsto okrasnih jablan, ki predstavljajo zanimivo kuliso, hkrati pa svojimi plodovi dajejo hrano preko zime. Za sadovnjak skrbita Mestna občina Ljubljana in Kmetijski inštitut Slovenije, oskrba pa je naravi prijazna.

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.