EN SL

Termični solarni sistemi v družinskih hišah

Termični solarni sistemi v družinskih hišah

V času, ko na eni strani cene fosilnih goriv naraščajo, na drugi strani pa se neosveščenost in malomarnost pri rabe energije kažeta v zelo velikih stroških in podnebnih spremembah, je namen energetskih svetovalcev prispevati k zmanjšanju pretirane rabe energije s povečanjem izrabe obnovljivih virov energije. Najbolj zanimiva in privlačna je energija sonca, ki je brezplačna in brez škodljivih vplivov na okolje. Sonce v nekaj urah na zemljo pošlje več energije, kot je na Zemlji lahko porabimo v enem letu. Energijo sonca lahko izkoriščamo z napravami za ogrevanje ali za pripravo tople sanitarne vode ali za proizvodnjo elektrike. Pri solarnih sistemih za pripravo tople vode v družinskih hišah velja izpostaviti ekološke, ekonomske in praktične razloge za njihovo izvedbo: energija, ki je praktično zastonj, neodvisnost sistema od rasti cen na področju fosilnih goriv, prispevek k ohranitvi čistega okolja, delovanje brez hrupa in izpustov, dolga življenjska doba solarnih sistemov, dve tretjini letnega prihranka pri ogrevanju sanitarne vode, subvencije s strani države.

Vabljeni na predavanje mag. Ivana Kende iz Svetovalne mreže ENSVET, ki bo v ponedeljek, 7. novembra, ob 16. uri v Točki.Zate. na Mestnem trgu.

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.