EN SL

Tujerodni škodljivi organizmi za gozd v Ljubljani

Tujerodni škodljivi organizmi za gozd v Ljubljani

Ni naključje, da je popotnik iz Francije na vprašanje, kaj meni o naši prestolnici, odgovoril: “Ljubljana je mesto pod krošnjami dreves oziroma mesto v gozdu!”. Gozdovi pokrivajo 41,9% ali 11.534 ha od 24.799 ha površine Mestne občine Ljubljana. Rožnik, Šišenski hrib, Grad in Golovec segajo kot zeleni klini do središča mesta in se navezujejo na mestne parkovne ureditve. Evropsko komisijo je pri izboru Ljubljane za Zeleno prestolnico Evrope 2016 ter podelitvi naziva Ljubljana - Slovenia Green Destination leta 2015 v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, prepričala med drugim tudi zelena podoba mesta in zelena vizija razvoja naše prestolnice.

Tujerodni škodljivi organizmi za gozd/parkovni gozd v Ljubljani
V tem sklopu bomo prikazali tri patogene glive (javorov rak-Eutipella parasitica, kostanjev rak-Cryphonectria parasitica in jesenov ožig-Chalara fraxinea) ter tri žuželke (kostanjeva šiškarica-Dryocosmus kuriphilus in njenega parazitoida Torymus sinensis, storževo listonožko-Leptoglossus occidentalis in listnega zavijača divjega kostanja-Cameraria ohridella).
Vse naštete vrste se pojavljajo v Ljubljanskih parkih in parkovnih gozdovih in lahko povzročajo poškodbe gostiteljskih drevsnih vrst (prizadeta je lahko estetska, socialna in tudi ekonomska funkcija drevnine). Predstavljena bo biologija vrst, znaki poškodb in načini, kako lahko, na okolju prijazen način, znajšamo vplive naštetih vrst na drevesne vrste, na katerih se pojavljajo.​

Vljudno vabljeni v Točko. Zate. v sredo, 26.oktobra, ob 14. uri, ko bosta z vami Maja Jurc in Dušan Jurc iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Ljubljana. Fotografija: listni zavrtač divjega kostanja - buba (Maja Jurc).

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.