EN SL

Vloga zelenega gospodarstva v Sloveniji

Vloga zelenega gospodarstva v Sloveniji

Tokratni blog Meščanka je zapisal Jakob Lozej, član društva Global Shapers Community Ljubljana

Za dosego konkurenčnejšega gospodarstva ter dviga kakovosti življenskega okolja v Sloveniji moramo zakorakati v smer zelenega gospodarstva. Ideja modela je z manj vložka ustvariti več vrednosti, pri čemer pa zmanjšamo stroške in negativni vpliv na okolje. Prehod v zeleno gospodarstvo namreč zmanjšuje porabo surovin in energije, poceni proizvodnjo in zmanjša energetsko odvisnost, kar poleg manjše porabe tudi znižuje ceno energentov. Cilji prehoda v zeleno gospodarstvo so: dvig konkurenčnosti gospodarstva, povečanje samooskrbe z energijo, učinkovito upravljanje z naravnimi viri, ustvarjanje izdelkov in storitev z dodano vrednostjo,  skrb za kakovostno bivalno in delovno okolje in oblikovanje novih delovnih mest. Kar pomeni, da moramo več narediti z manj. 

Zeleno gospodarstvo mora biti dolgoročna strateška usmeritev Slovenije, saj predstavlja priložnost za razvoj novih tehnologij, odpiranje novih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. Predstavlja priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ter predstavlja znižanje okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi."

Z učinkovitejšimi proizvodnimi postopki in boljšimi sistemi ravnanja z okoljem lahko znatno zmanjšamo onesnaženost in količino odpadkov ter varčujemo z vodo in drugimi viri, s tem pa zmanjšamo okoljsko obremenitev. To nosi koristi tudi podjetjem, saj omogoča manjše stroške delovanja in manjšo odvisnost od surovin.

Politični okvir na ravni EU že ponuja usmeritve, ki bi pomagale najti odgovore na omenjene globalne izzive, vsaka država pa mora najti svoj način in prispevek. Vlada je 29. oktobra 2015 v sled tega sprejela okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, s katerim želi Slovenija postati konkurenčno gospodarstvo, v katerem bomo razumeli ter upoštevali omejitve, ki jih postavlja naravno okolje. Zeleno gospodarstvo mora biti dolgoročna strateška usmeritev Slovenije, saj predstavlja priložnost za razvoj novih tehnologij, odpiranje novih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. Predstavlja priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ter predstavlja znižanje okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi.

Kljub temu, da je Slovenija ena najmanjših držav v Evropi,  glede vodnih virov spada med najbogatejše. Slovenija nudi tudi visoko kakovost površinskih voda, ki se ohranja in izboljšuje, pomemben naravni vir pa predstavljajo gozdovi, ki pokrivajo približno 60 % vse površine. Poleg navedenega ima Slovenija tudi veliko ohranjenih naravnih območij (naravni in krajinski parki) ter geotermalnih vrelcev, kjer razvija različne oblike turizma. Vse to so naravne danosti, ki nam nudijo veliko prednosti za prehod na obnovljive vire energije, razvoj zelenih storitev in delovnih mest ter rešitve za učinkovito rabo virov.

Prehod v zeleno gospodarstvo nastaja na vseh ravneh družbe in za njegov razvoj lahko vsak posameznik najde svoje priložnost - #ShapeIt!

 

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.