EN SL

Voda. Naša dobrina.

ČS Center skupaj z Andragoškim centrom Slovenije in Umanotero.

Voda. Naša dobrina.

ČS Center skupaj z Andragoškim centrom Slovenije in Umanotero.

Tokratni blog Meščanka je zapisala mag. Irena Benedik, članica Sveta ČS Center.

Vodilni projekt VODA, NAŠA DOBRINA (predlog Irene Benedik, članice Sveta ČS Center) sovpada s krovno mini akcijo, ki jo je izvajala Mestna občina Ljubljana v vsakem od tematskih mesecev, mesec marec je namenjen odgovornemu ravnanju z vodo. Četrtna skupnost Center je projekt zasnovala v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in Umanotero.

Z njim želimo ozavestiti prebivalce Ljubljane, zlasti mlade, o pomenu vode, o uničujočih posledicah njenega pretečega pomanjkanja ter o trajnostnem ravnanju z njo. Izhajali smo iz gradiva za učitelje, ki so ga razvili v evropskem projektu Spoznaj svoj življenjski slog.

K sodelovanju smo povabili učitelje iz vseh osnovnih in srednjih šol v ČS Center in 25. novembra 2015 zanje izvedli 3-urno delavnico, kjer smo jih ozavestili o naraščajočih težavah z vodo, jim podali nekaj didaktičnih smernic in jih prosili za sodelovanje v našem projektu.

To smo si zamislili v dveh smereh: kot ozaveščanje svojih učencev in dijakov na podlagi didaktičnih gradiv, ki smo jim jih podarili in drugič, kot širjenje ideje in pridobljenega znanja med širše prebivalstvo v času, ko je ambasador ZPE Četrtna skupnost Center.

 

Poleg vode je didaktično gradivo, zasnovano na prvinah globalnega učenja, obsegalo še štiri zvezke s trajnostnimi vsebinami - trajnostna energija, tekstil, pametni telefoni in energija človeka. Delavnice se je udeležilo 16 učiteljev iz 3 osnovnih in 5 srednjih šol.

Več učiteljev-mentorjev iz osnovnih šol Ledina in Prežihov Voranc, gimnazij Ledina in Poljane ter Ekonomske šole Ljubljana, Srednje zdravstvene šole in Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je 26.1.2016 na delovnem sestanku predstavilo vso obširnost svoje ustvarjalnosti. 

V okviru šol, kjer poučujejo, so tematiko vode že vključili (bodisi jo bodo v naslednjih mesecih) v interesne dejavnosti in v domala vse predmete ter pri tem opozarjali na pomen trajnostnega ravnanja z njo. Konkretno so izdelali plakate, predstavitve v PWP, filme, razstave, predstavitve na spletu, kratke predstave, haikuje, pripravili in izvedli so ankete med sošolci, izvajali kemijske preizkuse in analize, vključili tematiko vode v učenje angleškega jezika in še marsikaj. 

Ob izvajanju teh dejavnosti so se učenci med drugim spoznali s pojmi kot so »nevidna voda«, »vodni odtis«, predvsem pa so se začeli zavedati, kaj pomeni voda za življenje na Zemlji in kako zelo pomembno je, da je v lasti vseh Zemljanov.

Glede na zavzetost učiteljev lahko upravičeno pričakujemo, da bodo tako voda kot druge trajnostne vsebine in dejavnosti povezane z njimi, podprte s kakovostnim didaktičnim gradivom, ki smo jim ga ponudili, marsikje postale ali ostale trajna učna praksa na sodelujočih šolah. Bogastvo zamisli omenjene šole že predstavljajo na Točki. Zate.

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.