EN SL

Biotska raznovrstnost in zavarovana območja

Dobrodošli v mestu, kjer je doma zeleno.

ZELENO, ZELENO, ZELENO

Če iz katerekoli razgledne točke pogledamo na Ljubljano, hitro ugotovimo, da smo obkroženi z naravo. Ljubljana iz narave črpa, se iz nje uči, predvsem pa jo spoštuje. Več informacij lahko preverite na tem videu.

ZELENO

Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki, številni drevoredi, posamezna mogočna drevesa ter parki in vrtovi. Zavarovana sta tudi območje grajskega griča ter Botanični vrt. Več kot 46 % površine mesta prekriva avtohtoni gozd. Sredi mesta smo ohranili številna območja, ki danes predstavljajo življenjski prostor mnogim zavarovanim, redkim in ogroženim vrstam, nekatere med njimi so v Evropi že izumrle.

VARUJEMO

V prihodnosti vzpostavljamo upravljanje z zavarovanimi območji, najprej v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, zavarovati bomo tudi nova območja.

biodiverziteta

DEŽELA PTIC TIČISTAN

V Ljubljani so strokovnjaki popisali kar 161 vrst ptic, od katerih je 86 uvrščenih na rdeči seznam ogroženih vrst. Med najbolj ogrožene ptice se uvrščajo veliki škurh, kosec in repaljščica. V najstarejšem ljubljanskem parku Tivoli je urejena dežela ptic, kjer lahko obiskovalci ptice opazujejo in krmijo kar iz roke.

biodiverziteta

MINI ANKETA

Kaj ti pomeni sprehod po Rožniku in Šišenskem hribu?

Stik z naravo.
58% (11 glasov)
Sprostitev in športne aktivnosti.
42% (8 glasov)
Druženje s prijatelji.
0% (0 glasov)
Nujno zlo.
0% (0 glasov)
Skupno glasov: 19

POMAGAJ ŽABICI ČEZ CESTO

V Ljubljani žabe veselo regljajo v Tivoliju ob Večni poti, na Barju in drugje v bližini vodotokov. Zato se je rodila pobuda, s katero prostovoljci, naravovarstveniki in mestne oblasti pomagamo dvoživkam ob prečkanju cest v času njihovih selitev. Vsako leto čez cestišče prenesemo okrog 10.000 dvoživk, poleg žab še male in velike pupke ter navadne močerade. Na nevarnih delih nameščamo zaščitne ograje. Dobra novica, saj so dvoživke bioindikator čistega in zdravega okolja.

 

ŠTEVILO PRENESENIH DVOŽIVK NA VEČNI POTI V LJUBLJANI

2013 1305
2014 2599
2015 4152

ALI VESTE?

Zavarovana območja v Ljubljani obsegajo več kot 14 % celotne površine občine, če pa tem površinam prištejemo še NATURO 2000, ekološka območja in območja, ki smo jih razglasili kot gozd s posebnim namenom, je v občini več kot 20 % površine, ki imajo status zavarovane ali varovane narave.

Kar

46 %

celotne zelene površine pokriva gozd.

Že

86

vrst ptic je uvrščenih na rdeči seznam ogroženih vrst.

Že

161

vrst ptic je popisanih v Ljubljani.

Kar

37

gnezdilnic je že postavljenih za ptice Tivoliju.

Stanovanjska območja so vsa v polmeru

300

metrov

oddaljenosti od javnih zelenih površin.

Akcija za lepšo Ljubljano je združila

12.086

zaposlenih

v MOL, javnih zavodih in podjetjih. V letih 2015 in 2016 bo vsak od njih posadil svoje drevo.

V Ljubljani imamo

1

žabjo stražo,

saj prisotnost človeka samčke odvrne od razmnoževanja, zato s stražo preprečujejo motnje ljudi v času parjenja.

#ZELENAPRESTOLNICA2016 #LJZATE 

Zaobljubljam se, da bom svoj vrtiček naredil/a na domačem balkonu.

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.