EN SL

PODZEMNE ZBIRALNICE

Pri recikliranju EU cilje za leto 2020 že danes presegamo za deset odstotkov.

V LOČEVANJU ODPADKOV SMO VSAKO LETO BOLJŠI

V mestnem središču smo za učinkovito in očem prijaznejše zbiranje odpadkov doslej poskrbeli s 63 podzemnimi zbiralnicami. Podzemni zabojniki za papir, steklo in embalažo so dostopni vsem, zabojniki za biološke ter preostanek odpadkov pa so namenjeni okoliškim gospodinjstvom.

Odpirajo se s posebnimi karticami, ki beležijo vnos, od česar je odvisna višina zneska na mesečni položnici.

ČISTO DO VAŠEGA PRAGA

Ljubljano odlikuje dovršen sistem ravnanja z odpadki, ki prinaša odlične rezultate: 63 odstotno snovno izrabo v letu 2014.

Podzemne zbiralnice odpadkov prinašajo številne koristi – najpomembnejše so večja urejenost ulice, večja prometna varnost, lažje odlaganje odpadkov za otroke, starejše in invalide, manj hrupa ob prevzemanju odpadkov, manj neprijetnega vonja ter manj vandalizma. Prve smo vgradili leta 2008. Zavedati se moramo, da z ločevanjem odpadkov ne opravljamo Snaginega dela, pač pa svoje delo.

DODATNE ZBIRALNICE

Podzemne zbiralnice so vgrajene na 53 lokacijah v ožjem središču Ljubljane, v različnih fazah načrtovanja jih je še približno 40.  

dvignimo glas proti zavrženi hrani

DVIGNIMO GLAS PROTI ZAVRŽENI HRANI

V zabojnikih za preostanek odpadkov je četrtina bioloških odpadkov in  tudi veliko (še uporabne) hrane.  V okviru kampanje Dvigni glas proti zavrženi hrani zato kar zabojniki (z majhno pomočjo Snage) s protestnimi transparenti opozarjajo na (napačen) odnos do hrane in nas pozivajo k spremembam.

Ankete podzemne zbiralnice

MINI ANKETA

Ali pri vas doma zavržete veliko hrane?

OD (ODLIČNEGA) RECIKLIRANJA DO (UČINKOVITEGA) PREPREČEVANJA

Recikliranje odpadkov je šele tretje najbolj zaželeno vedenje – na prvem mestu je preprečevanje (skrb, da odpadki sploh ne nastanejo), na drugem pa ponovna uporaba (reuse). 

  KOLIČINA LOČENO ZBRANIH ODPADKOV V LJUBLJANI (V TONAH)
2011 33000
2012 41000
2013 49000
2014 53000

ALI VESTE?

Z doslednim ločevanjem odlagamo manj odpadkov in tako znižujemo ceno ravnanja z njimi, kar se pozna tudi na naših položnicah. Zaradi povečanega deleža ločeno zbranih odpadkov in manjšega deleža odloženih odpadkov smo v Snagi decembra 2014 vsem uporabnikom izdali dobropis v višini decembrskega računa za ravnanje z odpadki. Takšno ravnanje Snagi omogoča zakonodaja (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja), ki je dobra in deluje.  

Do

21

dni traja vgradnja podzemnih zabojnikov.

Do

3,8

m³ je prostornina zabojnikov za bioodpadke in steklo.

Več kot

10

storitev plačamo s položnico Snage.

Snaga ima

6

smetarskih tovornjakov na metan.

podzemne zbiralnice

Kar

4,8 m³

je prostornina podzemnih zabojnikov

za preostanek odpadkov, embalažo in papir.

Račun v višini

7,74

EUR

plača 95 % uporabnikov podzemnih zbiralnic.

Leta 2015 smo zbrali za

8 %

več ločenih odpadkov

kot leta 2014.

#ZELENAPRESTOLNICA2016 #LJZATE 

Zaobljubljam se, da bom posvojil/a filozofijo ponovne uporabe in poskrbel/a, da bodo stvari, ki jih ne potrebujem več, zaživele novo življenje. 

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.