EN SL

Vrtičkarstvo v Ljubljani

Spodbujamo lokalno samooskrbo s hrano.

OBMOČJA ZA VRTIČKARSTVO

Mestna občina Ljubljana ima trenutno štiri urejena območja za vrtičkarstvo in sicer : Dravlje (51 urejenih vrtičkov), Štepanjsko naselje (14 urejenih vrtičkov), ki sta vzorčno urejena in opremljena tudi z ličnimi lopami, Ježica (258 urejenih vrtičkov), ki ima osnovno opremo za izvajanje dejavnosti in od letošnjega leta tudi Park Rakova Jelša (320 urejenih vrtičkov).

 

VSE VEČ POVPRAŠEVANJA

Mestna občina Ljubljana ima trenutno štiri urejena območja za vrtičkarstvo in sicer: Dravlje, Štepanjsko naselje, Ježica in Rakova jelša – skupaj 643 vrtičkov. 

V primeru, da MOL oddaja na novo urejeno območje z več kot 20 vrtički, MOL objavi razpis za oddajo ponudb na spletni strani Mestne občine Ljubljana pod Razpisi in javne objave. Za vsako urejeno območje MOL vodi evidenco zakupnikov ter evidenčno listo potencialnih zakupnikov. Za prijavo za zakup vrtička, na posamezno območje, je potrebno poslati pisno in jo posredovati skupaj z potrdili po e-pošti na: glavna.pisarna@ljubljana.si ali po navadni pošti Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana oz. jo oddati v vložišče Mestne občine Ljubljana, Mačkova 1, 1000 Ljubljana. Zakupna pogodba se sklene s fizično osebo, ki ima stalno bivališče na območju MOL in ni lastnik zemljišča primernega za pridelavo vrtnin (na območju MOL), zato je potrebno k vlogi oz. prijavnemu obrazcu priložiti:

  1. Potrdilo o stalnem bivališču (izda Upravna enota Ljubljana)
  2. Potrdilo iz skupne evidence gospodinjstva (izda Upravna enota Ljubljana)
  3. Potrdilo o višini katastrskega dohodka za vsakega člana gospodinjstva (izda Finančna uprava Republike Slovenije).

 

SODELOVANJE Z ZASEBNIKI

Ker je povpraševanje po vrtičkih večje od razpoložljivih vrtičkov v lasti MOL, smo se povezali z zasebnimi ponudniki vrtičkov.  Sodelovanje poteka na način, da posredujemo med ponudbo lastnikov zemljišč in povpraševanjem ljudi za najem vrtičkov z namenom, da bi tudi urejanje zasebnih vrtičkov potekalo skladno z odlokom, ki ureja vrtičkarstvo v Ljubljani. Prvo takšno sodelovanje se je pričelo izvajati na območju Zadobrove. 

Danes na ta način sodelujemo z devetimi zasebniki na območju Bežigrada, Šiške, Vižmarij, Bizovika, Zadobrove, Fužin in Karlovškega predmestja.

Vrtičkarstvo v Ljubljani

VSA POTREBNA INFRASTRUKTURA

Vsa vrtičkarska območja, ki smo jih v MOL uredili, so opremljena s potrebno infrastrukturo, dostopom do vode, s sanitarijami, ekološkimi otoki, parkirišči, lopami in zabojniki. 

Vrtičkarstvo v Ljubljani

MINI ANKETA

Si tudi vi želite svoj vrtiček?

Da.
87% (346 glasov)
Imam zelenjavo na balkonu, a bi imel/a raje večji vrt.
13% (51 glasov)
Imam ga na balkonu, mi čisto zadostuje.
0% (Glasuj)
Ne.
0% (Glasuj)
Skupno glasov: 399

ONKRAJ GRADBIŠČA

Na zapuščenem gradbišču na Resljevi cesti je zrasel skupnostni vrt Onkraj gradbišča, ki je prvi takšen projekt v Mestni občini Ljubljana. Omogočajo agronomsko opismenjevanje, vzpostavljajo odnos do zemlje in okolja, odpirajo drug pogled na oblikovanje javnih površin, nudijo prostor za rekreacijo, sprostitev ter izboljšujejo zdravje in počutje ljudi. Ob tem pa ni zanemarljivo, da istočasno nižajo transportne stroške ter emisije.

  ŠTEVILO UREJANJA NOVIH VRTIČKOV V LJUBLJANI PO LETIH
2010 66
2013 50
2015 442
2016 320

ALI VESTE?

Vrtički so opredeljeni z namensko rabo za vrtičkarstvo. Vrtički so dopustni tudi v nekaterih stanovanjskih območjih, kot sestavni del večjih novih parkovnih in športno rekreacijskih površin, začasno pa tudi na posameznih območjih, kjer je za večje razvojne projekte predvidena izdelava podrobnejšega prostorskega načrta, vse do njegove izvedbe.

Kar

643

vrtičkov imamo v MOL.

Že

20

interesentov na čakalni listi za vsako območje.

Samo

1 €

je letna najemnina na kvadratni meter vrtička.

Do

70

kvadratnih metrov znaša velikost vrtičkov.

Približno

45

odstotkov

vrtičkarjev pride na svoj vrt peš.

Približno

82

odstotkov

vrtičkarjev prihaja iz blokov ali stolpnic in jim vrtičkarstvo pomeni stik z naravo ter možnost za rekreacijo in sprostitev.

Kar

26

odstotkov

vrtičkarjev se na vrt pripelje s kolesom.

#ZELENAPRESTOLNICA2016 #LJZATE 

Zaobljubljam se, da bom svoj vrtiček naredil/a na domačem balkonu.

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.